LEADER MÄLARDALEN HAR FÅTT STARTTILLSTÅND!

Leader Mälardalen har fått starttillstånd och det kommer snart vara möjligt att ansöka om projektstöd.

För frågor om det nya Leaderområdet och dess möjligheter kontakta det nya kansliet på mail:

info@leadermalardalen.se

Eller ring någon av verksamhetsledarna:

Charlotta Heimersson 070-650 88 68 eller Mia Lundqvist 070-365 75 20

Leader Mälardalen

Tillsammans kan vi utveckla området där vi bor och göra det till en ännu bättre plats att bo, leva och verka på. Vill ni vara med? Har ni en idé? Då är Leader något för er!

Leader är en metod för lokal utveckling genom samverkan. Metoden bygger på trepartnerskap – ideell, privat och offentlig sektor i samarbete. Den kännetecknas också av lokala initiativ och lokal förankring, kreativt och innovativt arbetssätt samt långsiktigt hållbar utveckling. Projekt inom Leader finansieras med EU-pengar, svenska statliga pengar och lokala och/eller regionala offentliga pengar.

I Leaderperioden 2014-2020 utgör södra Fellingsbro i Lindesbergs kommun, hela Arboga, Köpings och Hallstahammars kommuner, landsbygden i Västerås och Enköpings kommuner, samt hela Håbo och Upplands-Bro kommuner ett nytt Leaderområde, Leader Mälardalen.

Den ideella föreningen Leader Mälardalen ska driva Leaderarbetet i området. I föreningens styrelse, LAG (Local Action Group), som ska besluta om projektpengar till Leaderprojekt, finns representanter från ideell, privat och offentlig sektor från områdets åtta kommuner. En strategi för lokal utveckling har tagits fram, där det framgår hur Leader Mälardalen ska bidra till att skapa utveckling i området.

I strategin finns fyra insatsområden som Leader Mälardalen kommer att arbeta med:

  • social inkludering
  • lokal utveckling
  • företagande och innovation
  • klimat, energi och miljö

Leader Mälardalens preliminära budget blir ca 48 miljoner kronor, som ska fördelas till olika projekt i området fram till och med år 2020. Pengarna kommer från Landsbygdsfonden, Regionalfonden, Socialfonden och från kommunerna i området.

Ännu har inget av Sveriges 48 prioriterade Leaderområden fått besked från Jordbruksverket om att få starta Leaderarbetet, men förhoppningsvis kommer projektansökningar att kunna tas emot i Leader Mälardalen från och med januari/februari 2016 och beslut om Leaderprojekt att kunna fattas av LAG från och med mars/april.

Om ni har en projektidé får ni gärna ta kontakt med någon av Leader Mälardalens verksamhetsledare, så kan vi börja diskutera hur den kan passa inom Leader.

Mia Lundqvist, mia@leadervastramalardalen.se
Lotta Heimersson, charlotta.heimersson@enkoping.se

Leader Mälardalen är prioriterat att arbeta med Lokalt Ledd Utveckling

Leader Mälardalen har prioriterats till att få ansöka om att bilda ett nytt Leaderområde och därmed få möjlighet att arbeta med lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden under EU-programperioden till och med år 2020.

Tisdag 21 april blev det offentligt vilka områden som prioriterats av Jordbruksverkets urvalskommitté till att få ansöka om att bilda nya Leaderområden. Leader Mälardalen, som består av södra Fellingsbro i Lindesbergs kommun, Arboga, Köping, Hallstahammar, Västerås landsbygd, Enköpings landsbygd, Håbo samt Upplands Bro kommuner har prioriterats.

Det krävs en del kompletteringar, som ska vara gjorda senast 31 december 2015, innan de prioriterade områdena kan få officiellt beslut att få starta Leaderområde.

Leader Mälardalens preliminära budget blir ca 48 miljoner kronor varav 40,6 miljoner från Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 3,6 miljoner från Socialfonden och 4 miljoner från Regionala utvecklingsfonden. Detta är inklusive 33% lokal offentlig medfinansiering från kommunerna i området och pengarna ska fördelas till projekt i området fram till och med år 2020.

 

Ung på Norra Mälarstranden

211 UNGDOMAR har under 2008–2014 fått 320 128 kr från Leader Norra Mälarstranden för 25 olika ungdomsprojekt. Där har man arbetat till ett värde av 606 280 kr med sina egna idéer – i projekt AV UNGA FÖR UNGA!

Sedan 2008 har Leader Norra Mälarstranden arbetat för att stärka ungdomars engagemang och möjligheter att utvecklas på landsbygden. Genom våra olika ungdomsprojekt har vi kunnat ge många barn och ungdomar i vårt område möjlighet att själva påverka sin vardag. Våra projekt är nu våren 2015 avslutade och vi ser tillbaka med glädje och stolthet på de senaste åren och alla fina, glada och engagerade ungdomar vi har haft förmånen att arbeta tillsammans med. Vi är så stolta över er och vad ni har åstadkommit!

Från alla oss på Leader Norra Mälarstranden Ett stort TACK!
Erik Klinga ungdomscoach
Charlotta Heimersson verksamhetsledare
Lars Kallsäby ordförande